مقالات

چه

چه محتوایی برای بازاریابی باید ایجاد نمود؟

۱۳۹۴-۰۵-۰۸ / ۰۰:۰۰

در مقاله پیش دریافتیم تا براساس تمریناتی بفهمیم جهت بازاریابی می بایست چه محتوایی ایجاد کنیم. برای این کار نقشه ای را طرح ریزی نمودیم و جدولی را ارائه دادیم. در مقاله قبل ستون اول جدول یعنی شخصیت را با هم پر نمودیم و حال ادامه جدول را در این مقاله با هم تکمیل می کنیم.

 

شناسایی فرصت های شخصی و جمع آوری داده ها (ستون 2)

ستون دوم، موقعیت کاربر، با تکمیل شدن ستون اول برای دو شخصیت ناشناس. در برخی از موارد، کاربران هنگامی که از برنامه های خاصی استفاده می کنند، می توان از سیستم هر نوع اطلاعاتی در مورد آن ها را بدست آورد. به عنوان مثال، چه افرادی از کدام منطقه هستند.

 

موقعیت برای کاربران جهت تعیین پتانسیل برای تماس با شخصی و مطابقت دادن مکان جهت تحویل دادن مطالب به آن ها می باشد. برای اینکه بدانیم چه محتوایی برای کاربر تولید کنیم باید سر از موقعیت اجتماعی، علایق و نیازهای او در بیاریم و بدانیم برای کدام قشر میخواهیم محتوا تولید کنیم؟

 

برای این منظور در این تمرین ما، با داشتن موقیعت کاربر می توانیم جهت ارائه وظیفه مان به سادگی عمل نماییم؛ اگر بعضی از مشتریان ما ناشناس بودند، ما خواهیم دانست که نیازی نیست که ما برنامه ریزی جهت سفارش دادن ارائه محتوای تجربیات، انجام دهیم.

 

اگر شما با استفاده از این کاربرگ به صورت واقعی پرداختید، و شما احتمالا می خواهید در جدول تغییری ایجاد نموده و ستون موقعیت کاربر را بیشتر به راست، و شاید زیر به صورت زیر شاخه جابه جا کنید. پس از همه تغییرات، شما خواهید فهمید که چگونه ستون موقعیت برای کاربران می تواند به شما این اطمینان را دهد تا در مورد ارائه مطالب در یک برنامه و یا ارسال پوستر به مکان های درست اقدام نمائید.

 

نتیجه:

هنگامی که تصمیم گیری می کنید چه محتوایی را ایجاد کنید، نظر به این که چقدر سیستم شما ممکن است در مورد کاربران کامل باشد و چگونه مطمئن شوید که شما برای استفاده کاربران از تجربیاتتان به منظور افزایش کاربران اطلاعات خود را در اختیار آنان قرار دهید.

 

انتخاب اهداف مشتری که هم خط با اهداف کسب و کار است (ستون 3)

ستون سوم، مشتری مداری، برای هر دو شخصیت خالی بود. مانند: این که در آغاز، کوین و پائولا پیشنهاد کردند که ما تعریف مشتری مداری را به عنوان اهداف مشتری در نظر بگیریم یعنی چیزهایی که مردم می خواهند برای به انجام رساندن آن ها با ما به عنوان یک نام تجاری در تعامل باشند. در زمینه این تمرین، مشتری مداری پاسخ این سوال: که این شخصیت از شما چه می خواهد انجام دهید؟ را ارائه می دهیم.

 

مشتری مداری می تواند بی نهایت ما را برای انتخاب شخصیت یاری رساند، و هم به ما آموزش داده شود تا برای انتخاب کسانی که به تصور مان در جدول استارباکس از ما حمایت می کنند.

 

من به همراه هم گروهی ام یک مسیر را در هر شخصیت انتخاب کردیم: یک فنجان قهوه برای اینکه بتوانیم به یک کسب و کار مشترک برسیم و به عنوان یک هنرجو یک شغل پاره وقت بدست آورم کافی بود.

 

در این شغل ابتدا ما توجیه شدیم که چگونه به دلیل در استار باکس بودن نیاز به فروش قهوه و استخدام افراد جهت ادامه کار خود داریم.

 

نقشه و ضوابط کار به بسیاری از اشکال را ترسیم نمودیم. بعد از کارگاه پائولا برای من روشن شد که برای بعضی از نقشه ها جهت اجرا می بایست به دنبال مسیر باریک خریدار بگردیم. برخی از وظایف در انجام کار به عنوان نکته اصلی را نوشتم، این که: " فقط یک راه برای انجام کار وجود ندارد، باید به دنبال مسیر های متفاوت بگردید".

 

نتیجه:

هنگامی که تصمیم گیری می کنید چه محتوایی را ایجاد کنید، نظر به اینکه چه افرادی کلیدی را برای ایجاد تعامل با عنوان تجاری خود انتخاب می کنید، جهت انجام کار لازم می باشد. بر روی اهداف مشتری خود که برای سازمان مهم است تمرکز یابید، بازاریابان محتوا نیاز به حفظ نگاه بر روی نیازهای مشتری خود و از سوی دیگر نیاز های کسب و کار خود دارند.

 

تقسیم اهداف مشتری در وظایف خود (ادامه ستون 3)

پس از انتخاب مسیر مشتری (اهداف)، ما آنها را تقسیم به وظایفی که در قبال مشتری داریم می کنیم، البته در این بین ممکن است هر قطعه مجزا نیاز به محتوا خاصی داشته باشد. برای دریافت قیمت یک فنجان از قهوه در کار خود، این وظایف ذکر شده و لزوما آنها جزء سفارشات مشتری می باشند که برای حفظ مشتری جزء اصول اولیه ای است که باید در نظر داشت:

- پیدا کردن نزدیکترین فروشگاه

- رفتن به فروشگاه

- انتخاب یک قهوه

- پرداخت هزینه برای قهوه

برای مسیر یافتن یک شغل پاره وقت، ما این وظایف را ذکر کردیم:

- مشاهده تمام فروشگاه های اطراف

- پیدا کردن آنچه که مردم در مورد کار درباره آن می گویند

- مغازه ها

- تحقیق مزایای کارکنان پاره وقت

- اقدامات تحقیقات استارباکس مربوط به اجتماع

- مسئوليت

- درخواست برای یک کار

 

هر قدم که در این مسیر برداشته می شود محتوای نقشه مشتری مداری ما خواهد بود. کوین اشاره کرد که در حالی که به عنوان مثال در استارباکس می آید به عنوان یک خرده فروشی، کاربرگ نیز برای اهداف B2B توسط کار پر می شوند آن هم با پرسیدن سوال اساسی که همان: چه نوع مشتری و یا مشتریان بالقوه می خواهید برای ایجاد تعامل با آن ها به عنوان نام تجاری خود؟

 

نتیجه:

هنگامی که تصمیم گیری می کنید چه محتوایی را ایجاد کنید، تقسیم اهداف مشتری جزء وظایف شما است که به اطلاعات نقشه طرح ریزی شده شما نیاز دارد.

ادامه مقاله در بخش بعدی . . .

https://www.novinmohtava.com/article?naapi=16017